Loading...

Szerzők és szerkesztők

BÉRCZI Linda – kiadó, szerkesztő

Művészeti menedzser, az Együtt a Művészetért Egyesület elnöke és az L Art Management vezetője. Végzettsége szerint művelődésszervező. 2007 óta foglalkozik kortárs képzőművészettel, pályáját a G13 Kortárs és Modern Művészeti Galériában kezdte, az ott töltött 4 év alatt ismerkedett meg a kortárs művészeti szcénával. 2012 óta számos kulturális program ötletgazdája és szervezője, nevéhez fűződik a Nyitott Műtermek Délutánja műteremlátogató programsorozat és a Budapest Art Week képzőművészeti rendezvénysorozat, amelynek keretében több mint 60 helyszínen (a város vezető múzeumaiban, galériáiban és egyéb kiállítótereiben) számos kiállítás és hozzá kapcsolódó program (tárlatvezetés, előadás, performansz, workshop) látogatható. A LAOS Műteremház alapítója és vezetője volt annak fennállása alatt. A WERK Akadémia képzőművészeti menedzser szakának mentora. A Budapest Art Mentor program megálmodója és vezetője, a MŰVÉSZLÉT – Kortárs kézikönyv képzőművészeknek szerkesztője.

 

DANKA Zsófia – szerző

Danka Zsófia 1990-ben született Budapesten. 2013-ban művészettörténész diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd ugyanebben az évben megkezdte mesterszakos tanulmányait a Manchester Metropolitan University kortársművészeti kurátor szakán. Egyetemi tanulmányai befejeztével a Műcsarnokban kezdett dolgozni kurátori asszisztensként, majd az Art+Text Budapest galéria-asszisztense lett. Számos projektben dolgozott együtt a világ minden tájáról származó művészekkel és kurátorokkal külföldön és Budapesten egyaránt. 2017 óta az Artlocator magazin főszerkesztő-helyettese. 2018-tól a Magyar Nemzeti Levéltárban kezdett dolgozni rendezvényszervezőként, illetve a Négyszoba Galéria kurátoraként. Rendszeresen publikál, kiállításokat és más művészeti eseményeket szervez. Érdeklődése homlokterében a fiatal, feltörekvő művészekkel létrehozott társadalmi-kulturális események szervezése áll a koncepció megtervezésétől a megvalósításon át egészen az utánkövetésig.

 

HORNYIK Sándor – szerző

Hornyik Sándor (1972) művészettörténész, kurátor, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa. 2005-ben szerzett PhD fokozatot az ELTE-n. Fő kutatási területei a klasszikus avantgárd és a neoavantgárd története és elmélete, valamint a kortárs művészet és a vizuális kultúratudomány elméleti kérdései. Önálló kötetet publikált a modern természettudományok neoavantgárd recepciójáról (Avantgárd tudomány?, Budapest, Akadémiai, 2008), valamint a visual studies és a kortárs művészet találkozásairól (Idegenek egy bűnös városban, Budapest, L’Harmattan, 2011). 2012 és 2014 között a MODEM vezető kurátoraként számos olyan kiállítást rendezett, amik a szocialista és a posztszocialista vizuális kultúrával foglalkoztak. Ezenkívül kurátorként tevékenykedett egy-egy kiállítás erejéig Mariborban (Foreign Matter: Surrealism in the Attraction of Reality, Nemzeti Felszabadítási Múzeum, 2012), Rigában (“Other” Revolutionary Traditions, Riga Arts Space, 2011), és Párizsban (Cosmologie quotidienne, Párizsi Magyar Intézet, 2012). Legutóbb – Sasvári Edittel és Turai Hedviggel közösen – a 60-as, 70-es évek magyarországi művészetéről szóló tanulmánykötet szerkesztésében működött közre (Doublespeak and Beyond, London, Thames and Hudson, 2018, valamint A kettős beszéden innen és túl, Budapest, Vince Kiadó, 2018).

 

SZILÁGYI Róza Tekla – szerző

Az ELTE-n szerzett művészettörténész és esztéta diplomát, majd fél évet dolgozott az isztambuli PiArtworks kortárs kereskedelmi galériában. Tanulmányait a Képzőművészeti Egyetem Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szakán folytatta. 2012 óta publikál hazai és nemzetközi művészeti folyóiratokban és kiadványokban. Az Omnivore Gallery alapítója, 2017-2018-ig a Hybridart Space budapesti kortárs képzőművészeti galéria vezető kurátora, jelenleg az Artmagazin Online főmunkatársa.

 

SZÉPLAKY Gerda – szerző

Széplaky Gerda (PhD) az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének egyetemi docense. Szerkesztője volt többek között a Vulgo, a Flash Art, a Performa című folyóiratoknak, továbbá számos filozófiai és esztétikai tanulmánykötetnek. Filozófiai és esztétikai publikációi rendszeresen jelennek meg művészeti és szakmai folyóiratokban, könyvekben; tudományos konferenciák állandó résztvevője, kutatócsoportok tagja. Kurátorként kiállításokat rendezett Rómában, Velencében, Kolozsváron, Budapesten, Egerben.

Eddig megjelent könyvei: Az ember teste. Filozófiai írások (Kalligram, Pozsony, 2011); Diverzív építészet. Ekler Dezső építészete esztétikai perspektívában (L’Harmattan, Budapest, 2016); Kant hátán a szőr. Esztétikai írások (L’Harmattan, Budapest, 2017); Wounding the color black. On Zsolt Berszán’s art (Asociatia Bazis, Kolozsvár, 2018); Sötét és néma. Filozófiai esszék – irodalomról, filmről, képzőművészetről (L’Harmattan, Budapest, 2019).

 

SIRBIK Attila – szerző

Sirbik Attila 1978-ban született Jugoszláviában, Rovinj-ban nőtt fel. Élt Közép- és Kelet Európa több városában. Požarevacon volt katona. A Symposion című művészeti folyóirat főszerkesztője, az Új Művészet és a Balkon című képzőművészeti szakfolyóirat munkatársa. Író. Első regénye a budapesti Magvető gondozásában jelent meg.

 

VÉKONY Délia – főszerkesztő

Vékony Délia a Dél-Afrikai Egyetemen diplomázott művészettörténet és filozófia alapszakon, majd művészettörténet mesterképzésen. Doktori fokozatát a Leideni Egyetemen szerezte meg. 2006 óta az International Business School (Budapest) főiskolai docense, ahol művészetmenedzsmentet tanít. Kurátori tevékenysége mellett számos folyóiratban publikál rendszeresen. Lost in art. Searching for inherent quality in contemporary art (Budapest, Underground, 2011) című kötetét tankönyvként is használják. Vékony Délia olyan fórumokon és nemzetközi intézményekben tart rendszeresen előadásokat, mint a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (Budapest), a Maastrichti Egyetem (Hollandia), az IESA (Párizs), vagy az Oxfordi Egyetem, emellett a Budapest Art Mentor program mentora. Főbb érdeklődési körei a kortárs művészet világának működése és belső mechanizmusai, valamint a művészetben való jelenlét, hiány és töredékesség, illetve a művészet és a művész felelősségének kérdése a 21. században.